Satut

S  T  A  T  U  T

DUSZPASTERSTWA WIERNYCH TRADYCJI ŁACIŃSKIEJ

W  ARCHIDIECEZJI  WROCŁAWSKIEJ

z siedzibą we Wrocławiu przy Parafii Rzymskokatolickiej

pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku