Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa udzielany jest narzeczonym, z których przynajmniej jedna strona formalnie należy do naszego duszpasterstwa (lub związana jest z uczestnictwem w liturgii w starym rycie). Miejscem celebracji jest tylko kościół NMP na Piasku. Termin należy uzgodnić wcześniej z duszpasterzem oraz kancelarią Parafii pw. NMP na Piasku. Narzeczeni i świadkowie w dniu uroczystości zaślubin powinni być w stanie łaski uświęcającej (należy wcześniej przystąpić do spowiedzi świętej).

 

 

Wymagane dokumenty i formalności:

Narzeczeni odbywają w kancelarii parafialnej (jednej ze stron) dwie rozmowy dla wypełnienia protokołu kanoniczno-duszpasterskiego. Pierwsze spotkanie odbywa się nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu. Potrzebne dokumenty nupturientów: dowód osobisty; odpis zupełny aktu urodzenia; metryki chrztu (nie starsze niż trzy miesiące licząc wstecz od daty ślubu) oraz świadectwo bierzmowania; ostatnie świadectwo religii; odpis aktu małżeństwa (w przypadku ślubu niekonkordatowego); druki dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (otrzymuje się w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem); zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych; dane świadków ślubu: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania; poświadczenie narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania; poświadczenie świadków o przystąpieniu do sakramentu pokuty i pojednania; zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

Proboszcz miejsca, w którym sporządzono protokół wystawia licencję do ślubu dla Parafii pw. NMP na Piasku (Archidiecezja Wrocławska).

Bliższe informację można uzyskać po Mszach Świętych w zakrystii u duszpasterza.