Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania udzielany jest osobom, które ukończyły przygotowanie do jego przyjęcia w swojej parafii oraz formalnie należą do naszego duszpasterstwa. Miejscem celebracji jest kościół NMP na Piasku. Termin bierzmowania to Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Wszystkie formalności należy uzgodnić z duszpasterzem w osobistym spotkaniu. W dniu bierzmowania należy być w stanie łaski uświęcającej.

 

 

Wymagane dokumenty:

Świadectwo chrztu świętego.

Zgoda proboszcza na bierzmowanie poza parafią.

Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Przedstawić wybrane imię do bierzmowania oraz świadka.