Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta udzielana jest dzieciom formalnie należącym do naszego duszpasterstwa. Miejscem celebracji jest kościół NMP na Piasku. Dzieci przyjmują Pierwszą Komunię Świętą w wieku ustalonym powszechną praktyką obowiązującą w Archidiecezji Wrocławskiej - zwyczajnie jest to trzecia klasa szkoły podstawowej.

Przygotowanie dalsze odbywa się w szkole (w ramach katechizacji) oraz we własnej prafii wraz z innymi dziećmi. Przygotowanie bliższe (próby liturgii) dokonuje się w kościele NMP na Piasku.

Zapisy dzieci na uroczystość Pierwszej Komunii Świętej odbywają się wyłącznie we wrześniu. Termin uroczystości ustalany jest z duszpasterzem.

 

 

Wymagane dokumenty:

Świadectwo chrztu świętego.

Zaświadczenie katechety o przygotowaniu dziecka do przyjęcia sakramentu.

Zaświadczenie proboszcza o dopuszczeniu dziecka do Pierwszej Komunii Świętej.

Zgoda proboszcza na przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej poza parafią.