Ogłoszenia duszpasterskie

4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego

- 17 czerwca 2018 -

 

*  *  *

 

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I MSZA W INTENCJI CZŁONKÓW RÓŻY św. GABRIELA ARCHANIOŁA

24 czerwca 2018, godz. 18.00 (zmiana na VII i VIII) - msza 8 VII, godz. 18.00

9 września 2018, godz. 18.00

7 października 2018, godz. 18.00

4 listopada 2018, godz. 18.00

2 grudnia 2018, godz. 18.00

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Czerwiec

Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień
Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.