Ogłoszenia duszpasterskie

1. Niedziela Męki Pańskiej

- 18 marca 2018 -

1. Zapraszamy do pomocy w przygotowaniu Triduum Paschalnego, zwłasza liturgii Wielkiej Soboty. Szczegóły o formie tej pomocy usłyszymy w kościele. Zgłaszać się trzeba do duszpasterza w zakrystii.

2. Obchód Wielkiego Tygodnie rozpoczniemy uroczystym poświęceniem palm z procesją, po której nastąpi celebracja Mszy Świętej z asystą wyższą wraz z odśpiewaniem Męki Pańskiej według św. Mateusza. Tradycyjnie nie przynosimy własnych palm. Te zostaną wręczone wiernym przez kapłana. Tego dnia (przed procesją) składamy ofiary na potrzeby naszego duszpasterstwa. 

3. Rekolekcje Wielkopostne w Parafii NMP na Piasku rozpoczynamy w dzisiejszą niedzielę. Wygłosi je o. Maciej Konenc SJ. Nauki będą głoszone podczas wszystkich mszy w niedzielę oraz w tygodniu na mszy parafialnej wieczorem.

*  *  *

ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I MSZA W INTENCJI CZŁONKÓW RÓŻY św. GABRIELA ARCHANIOŁA

8 kwietnia 2018, godz. 9.00

6 maja 2018, godz. 18.00

3 czerwca 2018, godz. 18.00

24 czerwca 2018, godz. 18.00 (za VII i VIII)

2 września 2018, godz. 18.00

7 października 2018, godz. 18.00

4 listopada 2018, godz. 18.00

2 grudnia 2018, godz. 18.00

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego.

Kwiecień
Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec
Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień
Intencja powszechna: Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień
Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, właściwy dla dialogu z kulturami.