O nas

Jesteśmy rzymskimi katolikami korzystającymi ze skarbca tradycyjnej obrzędowości i dlatego w pełni zgadzając się z myślą papieża Benedykta XVI uważamy, że to co dla poprzednich pokoleń było święte, również dla nas pozostaje święte i wielkie. Łączy nas umiłowanie Kościoła Rzymskokatolickiego, jego tradycyjnego nauczania i pięknej starożytnej liturgii, która jest „źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego” oraz z której czerpiemy siłę i „pokarm dla duszy”. Od kilkunastu lat spotykamy się w kościele NMP na Piasku, a od maja 2010 roku jesteśmy duszpasterstwem oficjalnie erygowanym przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.

Jak do nas trafić?

Przyjdź na Msze Święte sprawowane w niedziele o godz. 9.00 i 18.00, a w dni powszednie o godz. 7.00 (lub wieczorem - według ogłoszeń) w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu.

Czy trzeba znać łacinę?

Znajomość łaciny jest oczywiście pomocna,  ale niekonieczna do pobożnego i owocnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Pomocą mogą służyć mszaliki polsko-łacińskie.

Czy tylko Msza Święta?

W naszym kościele  udzielany jest sakrament chrztu, bierzmowania i małżeństwa według Rituale Romanum 1952 i Pontificale Romanum 1961-1962.