7
marzec
2018

Wielki Tydzień - Święte Triduum Paschalne Męki Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana

2. NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ - NIEDZIELA PALMOWA

25 marca, godz. 18.00

Obchód Wielkiego Tygodnie rozpoczniemy uroczystym poświęceniem palm z procesją, po której nastąpi celebracja Mszy Świętej z asystą wyższą wraz z odśpiewaniem Męki Pańskiej według św. Mateusza. Tradycyjnie nie przynosimy własnych palm. Te zostaną wręczone wiernym przez kapłana.

Tego dnia (przed procesją) składamy ofiary na potrzeby naszego duszpasterstwa. 

 

Małe Triduum Paschalne

W dni poprzedzające Święte Triduum Paschalne celebrujemy uroczyście Msze Święte wraz ze śpiewem Pasji według św. Marka (wtorek) i św. Łukasza (środa).

WIELKI PONIEDZIAŁEK

26 marca, godz.19.00

WIELKI WTOREK

27 marca, godz. 19.00

WIELKA ŚRODA

28 marca, godz. 19.00

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Wierni przynoszą ze sobą na wszystkie dni Świętego Triduum Paschalnego świece gromniczne (koniecznie z osłonkami na wosk), które zapalamy w wyznaczonych momentach podczas celebrowanej liturgii.

 

WIELKI CZWARTEK - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

29 marca, godz. 20.00

Ciemna Jutrznia 6.30

Uroczysta Msza Święta celebrowana z asystą wyższą na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Pana Jezusa z Apostołami. Po jej zakończniu przeniesienie i złożenie Najświętszego Sakramentu w specjalnie przygotowanej kaplicy, a następnie obnażenie ołtarza i obrzęd mandatum, czyli umywanie nóg.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI I ŚMIERCI PAŃSKIEJ

30 marca, godz. 20.30

Ciemna Jutrznia 6.30

Wielki Piątek to dzień, w którym żądło śmierci dosięgło Głowę ludzkości, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Korzymy się w poczuciu winy, która wymagała tak wielkiego odkupienia. Wszyscy chrześcijanie wiedzą jednak, że śmierć Chrystusa jest źródłem nowego życia. Dlatego Wielki Piątek, dzień żałoby, jest równoczesnie dniem nadziei; przygotowuje bowiem zmartwychwstanie. W rocznicę dokonania krwawej Ofiary Pana Jezusa na krzyżu Kościół wstrzymuje się od celebrowania bezkrwawej Ofiary Mszy Świętej, a wierni według starożytnej tradycji nie przyjmują tego dnia Komuni św.

Tego dnia składamy ofiary na cele naszego duszpasterstwa.

 

WIELKA SOBOTA - WIGILIA WIELKANOCNA

31 marca, godz. 16.00

Ciemna Jutrznia 6.30

Wielka Sobota jest dniem największej żałoby, w którym Kościół skupia się przy grobie Zbawieciela rozważając Jego mękę i śmierć. W tym dniu, podobnie jak w Wielki Piątek, Kościół nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. 

Wigilia Wielkanocna jest matką wszystkich wigilii – tak nazwał tę noc św. Augustyn. Sięgając najgłębiej do tradycji starożytnych misteriów Liturgia Wigilii Paschalnej jest wielkim teatrem, w którym siła gestu i symbolu łączy się z bogatą treścią teologiczną. 

Nasza celebracja z udziałem wyższej asysty rozpocznie się na placu przed kościołem, gdzie zostanie poświęcony ogień i grona umieszczane w paschale święconym przez diakona podczas uroczystego śpiwu ogłaszającego Zmartwychwstanie Pana. Zestaw dwunastu czytań ze Starego Testamentu przygotuje nas do poświęcenia wody chrzcielnej ukazując stopniowy rozwój dzieła Odkupienia w Chrystusie. Odnowiwszy w sobie łaskę sakramentu chrztu świętego, który wszczepił nas w misterium śmierci i zmartwychwstania Pańskiego celebrować będziemy Ofiarę Mszy Świętej, w której w sakarmentalny sposób stanie się obecne misterium paschalne, to jest przejście Chrystusa ze śmierci do nowego życia.

WIELKA NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

1 kwietnia, godz. 9.00

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

2 kwietnia, godz. 9.00 i 18.00

6
marzec
2018

Męski Zespół Chorałowy z Bydgoszczy

Męski Zespół Chorałowy z Bydgoszczy

W 4. Niedzielę Wielkiego Postu (11 marca), podczas Mszy Świętej wieczornej gościć będziemy Męski Zespół Chorałowy z Bydgoszczy. Po zakończonej liturgii zespół wykona także krótki koncert wielkopostny: Lamentacje Proroka Jeremiasza autorstwa Thomasa Tallisa (Thomas Tallis – De Lementatione Ieremiae Prophetae).

Skład zespołu stanowią studenci i absolwenci bydgoskiej Akademii Muzycznej, oraz ich przyjaciele – pasjonaci chorału gregoriańskiego. Jego dyrygentem i założycielem jest prof. Mariusz Kończal, współprowadzenie Paweł Pawłowicz.

6
marzec
2018

Zaproszenie dla na uroczystą Mszę Świętą sprawowaną przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego z racji swojego patronalnego święta

Zaproszenie dla na uroczystą Mszę Świętą  sprawowaną przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego z racji swojego patronalnego święta

Zbliża się uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, która w Kościele Wrocławskim, ze względu na patronalne święto Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, ma wyjątkowy wymiar radości i wdzięczności, którą wyrażamy Bogu przy tej okazji za pasterską posługę Najdostojniejszego Solenizanta. Zbieramy się wspólnie w tym dniu na Mszy Świętej także po to, aby prosić Dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszego Arcypasterza, by Jego służba w Kościele na Dolnym Śląsku przynosiła jak najobfitsze owoce.

            W tym roku z tej okazji zgromadzimy się na uroczystej Mszy Świętej, pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity, w naszej wrocław­skiej katedrze w sobotę – 17 marca, o godz. 11.00.

            W związku z powyższym, Kuria Metropolitalna Wrocławska serdecznie zaprasza  Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne, Żeńskie Zgromadzenia Zakonne naszej Archidiecezji oraz Was wszystkich – Drodzy Bracia i Siostry, do udziału w tej uroczystej Liturgii w katedrze wrocławskiej. Niech będzie to wyraz rzeczywistej, duchowej więzi, jaka łączy lud wierny ze swoim Pasterzem. Niech połączy nas wspólna modlitwa w duchu dziękczynienia oraz prośby w intencji Czcigodnego Solenizanta o obfitość Bożych darów, wszelkie łaski i owoce Ducha Świętego oraz nieustanną opiekę Maryi, Matki Kościoła i Jej Przeczystego Oblubieńca – św. Józefa. Będzie to najpiękniejszy i największy dar, który możemy ofiarować Księdzu Arcybiskupowi z racji Jego imienin.

21
październik
2017

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada odbędzie się XII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana2017. W programie pielgrzymki m.in. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Bazylice Jasnogórskiej, Droga Krzyżowa, tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe i spotkania formacyjne. Organizator pielgrzymki zapewnia wszystkim pielgrzymom w grupach zorganizowanych: przejazd autokarowy, ubezpieczenie oraz nocleg w domu pielgrzyma znajdującym się w bezpośredniej bliskości Jasnej Góry.

Łączny koszt pielgrzymki (transport + nocleg i ubezpieczenie + koszty organizacyjne) wynosi 130 zł. Zapisy do grup zorganizowanych prowadzone są do 6 listopada, a po tym terminie tylko w przypadku wolnych miejsc w autokarach. W pielgrzymce można wziąć również wziąć udział indywidualnie lub duchowo.

Wszelkie informacje o pielgrzymce podano na stronie internetowej pielgrzymki – www.tradiclaromontana.pl Zapisu na wyjazd zorganizowany dokonujemy samodzielnie poprzez stronę internetową.

11
październik
2017

Oświadczenie w związku z inicjatywą Krucjaty Młodych Wrocław

Wobec wielu zapytań kierowanych do naszego duszpasterstwa informujemy, że Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej nie jest organizatorem ani współorganizatorem «Pierwszej Tradycyjnej Wrocławskiej Pieszej Pielgrzymki do grobu św. Jadwigi  Śląskiej» w Trzebnicy.

Osoby zgromadzone w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w naszej Archidiecezji przyjmują bez zastrzeżeń integralne nauczanie Kościoła, pielęgnując wszystko, co jest istotne dla zachowania jego jedności (por. kan. 209 § 1 K.P.K.), uczestnicząc w wyznawaniu tej samej wiary katolickiej, przyjmowaniu sakramentów świętych i posłusznym uznawaniu zwierzchnictwa kościelnego (por. kan. 205 K.P.K.).

 

                                                                              ks. Ireneusz Bakalarczyk

                                                                                                    duszpasterz