18
marzec
2019

Duchowa Adopcja dziecka poczętego zagrożonego aborcją

… pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w codziennej modlitwie niech każda chrześcijańska wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaganie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia. Jezus pokazał nam, że modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła (por. Mt 4, 1-11) i pouczył swoich uczniów, że niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z Wysoka, która obali mury oszustwa i kłamstwa, zasłaniające przed oczyma wielu naszych braci i sióstr niegodziwość czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości.

św. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae

Jakże palące jest – również dziś – to wezwanie skierowane do wspólnot przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Niech nasza wiara płynąca z poznania Boga i będąca poręką tych dóbr których się spodziewamy, wyrażona w codziennej, dziewięciomiesięcznej modlitwie – Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego:

- przynosi pokój zalęknionym rodzicom i skłania ich serca ku własnemu potomstwu,

- jednoczy rodziny,

- oświeca umysły i sumienia lekarzy,

- niweczy niecne plany tych, którzy walczą o niszczenie ludzkiego życia.

Nasz Pan obiecał: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie.” (Mt 18,20).  Módlmy się razem, wołajmy wielkim głosem! Niech ta modlitwa kształtuje naszą młodzież. Bez względu na to, jaki charyzmat Bóg nam powierzył, jakie cele przed nami postawił, pierwszą i największą naszą powinnością jest ochraniać ludzkie życie i formować dzieci i młodzież do budowania Cywilizacji Życia.

https://duchowaadopcja.pl

28
luty
2019

Ogólnopolskie Rekolekcje Wiernych Tradycji Łacińskiej w Wielkim Poście 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicolekcje są jednym z trzech ogólnopolskich wydarzeń w ciągu każdego roku, (obok pielgrzymki Tradiclaromontana i spotkań Tradicamp) dedykowanych wiernym z duszpasterstw i wspólnot przywiązanych do liturgii sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

 

W PROGRAMIE KAŻDEGO DNIA

* Msze Święte w nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

* kazania, konferencje i czytania duchowe

* tradycyjne nabożeństwa

* adoracja Najświętszego Sakramentu

* rozważania i osobista lektura duchowa

* nawiedzenie sanktuarium na Jasnej Górze

W trakcie rekolekcji jest zagwarantowane indywidualne kierownictwo duchowe poprzez możliwość przystąpienia do Sakramentu Spowiedzi oraz odbycie osobistej rozmowy z księdzem prowadzącym rekolekcje.

Tradicolekcje – to prawdziwie tradycyjne rekolekcje przeżywane na wspólnej modlitwie z wiernymi Tradycji Łacińskiej z całej Polski. Celem naszych rekolekcji jest odnowa życia chrześcijańskiego w duchu powołania do świętości. Rekolekcje mają pomóc uczestnikom tak kształtować ich codzienną pobożność, aby filarami ich życia były modlitwa, wyrzeczenie i praca.

Rekolekcje odprawiane są osobno dla kobiet i osobno dla mężczyzn. W trakcie rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym obowiązuje cisza (zachowanie milczenie). Umożliwia to wyciszenie, a co za tym idzie pogłębioną i kontemplacyjną relację z Bogiem. Wszystko to prowadzi do refleksji nad rolą i znaczeniem powołania uczestnika rekolekcji w Kościele, znaczeniem jego codziennych zajęć, wartością życia rodzinnego oraz oddaniem Bogu i innym, w świetle podstawowych prawd wiary katolickiej. W ten sposób Tradicolekcje, odnawiają przymierze człowieka z Bogiem, budują duchowość człowieka i wzmacniają go poprzez wyrwanie z pędu codzienności, wyciszenie go i przewartościowanie motywacji w życiu codziennym. Tak aby „wola Boża była moją wolą” i aby w każdej najbardziej prozaicznej czynności uświęcenie stało się faktem.

 

REKOLEKCJE DLA KOBIET – CZĘSTOCHOWA

Od 14 marca (czwartek) godz. 18.30 do 17 marca (niedziela) godz. 15.00

REKOLEKCJE DLA MĘŻCZYZN – CZĘSTOCHOWA

Od 21 marca (czwartek) godz. 18:30 do 24 marca (niedziela) godz. 15:00

Uczestnicy rekolekcji poza całym programem rekolekcyjnym mają zagwarantowany nocleg, pełne wyżywienie oraz ubezpieczenie. Rekolekcje odbędą się w zamkniętym ośrodku rekolekcyjnym Sióstr Antoninek w Częstochowie (500m od Jasnej Góry). Rekolekcje prowadzą wybrani kapłani z poszczególnych duszpasterstw Tradycji Łacińskiej.

KOSZT UCZESTNICTWA

Z noclegami w pokoju 2-osobowym - 330 zł

Z noclegiem w pokoju 3-osobowym - 290 zł

Szerzej o rekolekcjach: http://tradicolekcje.pl/o-tradicolekcjach/

Program: http://tradicolekcje.pl/program/

Informacje o uczestnictwie: http://tradicolekcje.pl/informacje-podstawowe/

Zapisy: http://tradicolekcje.pl/zapisy/

 

KONTAKT

telefon: 34 341 00 21

e-mail: info@tradicolekcje.pl

strona internetowa: http://tradicolekcje.pl/

17
październik
2018

XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

12
październik
2018

Uroczystości Odpustowe ku czci św. Jadwigi w Archidiecezji Wrocławskiej