Historia

W roku 1999 za zgodą ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Kardynała Henryka Gulbinowicza i na podstawie motu proprio Ecclesia Dei św. Jana Pawła II, dzięki staraniom grupy wiernych oraz przychylności księdza proboszcza Stanisława Pawlaczka w kościele NMP na Piasku rozpoczęły się celebracje Mszy Świętych według Mszału Rzymskiego św. Jana XXIII z 1962 roku. Było to wówczas trzecie miejsce w Polsce (po Poznaniu i Warszawie), gdzie celebrowano msze w starym rycie. Celebransem od samego początku był ksiądz prałat Stanisław. Dzięki jego przychylności kościół na Piasku jest miejscem, w którym najdłużej w Polsce, nieprzerwanie od lat, celebrowana jest msza w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Msza początkowo celebrowana była w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, gromadząc około stu wiernych z Wrocławia i okolic. Począwszy od 2004 roku na prośbę wiernych Arcybiskup Marian Gołębiewski zezwolił, aby celebracje odbywały się regularnie w każdą niedzielę i święta obowiązujące. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w życiu naszej wspólnoty. Cotygodniowa Msza Święta spowodowała prawie podwojenie liczby wiernych, budujących swoją duchowość na starej mszy..

7 lipca 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił motu proprio Summorum Pontificum, co przyczyniło się do jeszcze większego zainteresowania tradycyjną mszą. Zadowolenie z tego faktu, w liście skierowanym do naszej grupy, wyraził Kardynał Henryk Gulbinowicz, ciesząc się z wcześniej udzielonego naszej inicjatywie błogosławieństwa. Księdzu proboszczowi pomagali w tym czasie ks. Wojciech Grygiel FSSP – wrocławianin, dziekan Wydziału Filzoficzego UPJPII w Krakowie oraz ks. Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza.

W październiku 2009 roku duszpasterstwo obchodziło jubileusz 10-lecia obecności w życiu liturgicznym i duchowym Archidiecezji Wrocławskiej. Podczas mszy celebrowanej coram episcopo obecny był i wygłosił kazanie Arcybiskup Marian Gołębiewski. Od tego roku wierni mogą już przez cały rok liturgiczny, włącznie z Triduum Sacrum, uczęszczać na liturgię sprawowaną w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Od lipca 2010 roku wspierał księdza prałata drugi ksiądz z Instytutu Dobrego Pasterza – Konstantyn Najmowicz, także studiujący we Wrocławiu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecność tych kapłanów wskazała na potrzebę stałej opieki duszpasterskiej, nieograniczającej się już tylko do niedzielnej mszy.

W związku ze wzrostem liczby wiernych od listopada 2010 roku, w każdą niedzielę celebrowane są dwie Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00. W maju 2010 roku, po 11 latach istnienia grupy, na mocy motu proprio Summorum Pontificum Ksiądz Arcybiskup oficjalnie powołał Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej korzystających z nadzwyczajnej formy Rytu Rzymskiego i nadał mu prawny statut. Po tych wszystkich latach i wydarzeniach w świadomości mieszkańców naszego miasta kościół na Piasku jednoznacznie kojarzy się dziś z miejscem, gdzie można uczestniczyć we Mszy Świętej sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Wierni uczęszczający na mszę, to w przeważającej liczbie ludzie młodzi – licealiści, studenci wrocławskich uczelni, młode małżeństwa – poszukujący fundamentu duchowego w momencie wkraczania w dorosłe życie. Nie brak także osób jeszcze młodszych, gorliwie angażujących się w życie religijne. W tym kontekście wyjątkowym akcentem jest obecność wielu rodzin  wraz z dziećmi. Na mszę uczęszczają niekiedy już trzy pokolenia z jednej rodziny. Wielu z nich (według starego Rituale Romanum) chrzci swoje dzieci na Piasku, wielu także brało ślub w starym rycie, albo przestępowało do sakramentu bierzmowania. Podczas starej mszy udzielana jest także Pierwsza Komunia Święta.

Nasza grupa to również miejsce rodzących się powołań do kapłaństwa i życia zakonnego: od 1999 roku święcenia kapłańskie otrzymali: ks. dr Wojciech Grygiel FSSP oraz ks. Mateusz Markiewicz IBP.

Młodzież z grupy od 2009 roku współorganizuje letnie obozy formacyjne Ars Serviendi wraz z Bractwem Kapłańskim Św. Piotra, Grupami Apostolskimi i Ruchem Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Co roku grupa rodzin uczestniczy w «Marszu dla życia» organizowanym w Warszawie, a wierni naszego duszpasterstwa pielgrzymują corocznie także do Częstochowy.

Podczas liturgii sprawowanych w duszpasterstwie usługuje liczna grupa ministrantów. Liturgie śpiewem gregoriańskim ubogacają trzy schole: Schola Cantorum Sancti Joseph, Schola Gregoriana Vratislaviensis Lumen de lumine, oraz Schola Gregoriana Sanctae Mariae in Arena. Przy duszpasterstwie powstała także wspólnota Żywego Różańca (obecnie jedna róża).

Po tylu latach i wszystkich tych wydarzeniach mamy świadomość, że stara msza nadal formuje i nie jest to – jakby chcieli niektórzy – kółko filologów klasycznych lub klub seniora, nostalgicznie wspominający młode lata. Dziś nie jest to już kwestia samej tylko liturgii lub uczestniczenia w niej, ale całego rozwiniętego duszpasterstwa.