21
kwiecień
2017

Publiczny różanie za prześladowanych chrześcijan

16
kwiecień
2017

Pan prawdziwe zmartwychwstał!

3
kwiecień
2017

BENEDYKT XVI i LITURGIA - Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w Toruniu

Aula Wydziału Teologicznego UMK

9.00 Otwarcie: ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki, dziekan WT UMK; Wprowadzenie: ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński

Sesja przedpołudniowa

9.15-9.45 Wykład: „Misterium liturgii w ujęciu Benedykta XVI” - ks. prof. KUL dr hab. Waldemar Pałęcki, KUL, Lublin

9.45 -10.15 Wykład: „Kult jako dopełnienie się dziejów stworzenia i zbawienia według Josepha Ratzingera” - ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski

10.15-10.45 Wykład: „Liturgia i dogmat. Znaczenie zasady lex orandi - lex credendi dla dogmatyki według Josepha Ratzingera i Aleksandra Schmemanna” - ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, PWT we Wrocławiu

11.15-11.45 Wykład: „Benedykt XVI i św. Tomasz z Akwinu: liturgia Eucharystii w nauczaniu wielkich teologów” - ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, UMK w Toruniu

11.45-12.15 Wykład: „Eucharystia darem dla Kościoła i świata w świetle Adhortacji Apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis” - ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, UAM w Poznaniu

12.15-12.45 Wykład: „Benedykta XVI hermeneutyka ciągłości a język liturgii” - dr Wiktor Pskit, Uniwersytet Łódzki

Sesje popołudniowe

Aula Wydziału Teologicznego UMK

14.30-15.00 Wykład: „Kapłan i liturgia: posługa słowa Bożego i sakramentów według Josepha Ratzingera” - ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński, UMK w Toruniu

15.00-15.15 Komunikat: „Rozumna służba Boża. Teocentryczny charakter liturgii w teologiczno-duszpasterskiej refleksji Benedykta XVI” - ks. mgr Karol Rawicz-Kostro, UKSW w Warszawie

15.15-15.30 Komunikat: „Eschatologiczna dynamika liturgii w nauczaniu Benedykta XVI” - mgr Marta Migdał, UPJPII w Krakowie

15.30-15.45 Komunikat: „Liturgia jako budowanie Kościoła w świetle nauczania Benedykta XVI” - ks. mgr Michał Borowski, UMK w Toruniu

15.45-16.00 Komunikat: „Recepcja wybranych postulatów reformy reformy liturgii w Mszale dla ordynariatów personalnych byłych anglikanów” - mgr Paweł Beyga, PWT we Wrocławiu

Sala I A

14.30-15.00 Wykład: „Nauka Benedykta XVI o Maryi jako wzorze przeżywania liturgii słowa” - o. prof. UAM dr hab. Adam Wojtczak, UAM w Poznaniu

15.00-15.15 Komunikat: „Muzyka w liturgii w świetle nauczania Benedykta XVI. Aspekty teologiczne, pastoralne i prawne” - mgr Alan Kardyka, UAM w Poznaniu

15.15-15.30 Komunikat: „Troska o piękno muzyki liturgicznej w wypowiedziach Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” - mgr Anna Wójtowicz, UMK w Toruniu

15.30-15.45 Komunikat: „Muzyka liturgiczna w relacji do kultury w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” - ks. mgr Marcin Sadowski, KUL w Lublinie

15.45-16.00 Komunikat: „Cisza w liturgii w świetle nauczania Benedykta XVI” - Ewa Łuczak, Paulina Jeżakowska, UMK w Toruniu

Sala II A

14.30-15.00 Wykład: „Ojcowie Kościoła i liturgia w katechezach środowych Benedykta XVI” - o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski, UMK w Toruniu

15.00-15.15 Komunikat: „Teologiczno-liturgiczny sens Wielkiego Postu w homiliach wielkopostnych Benedykta XVI” - ks. mgr Marek Kowalkowski, UMK w Toruniu

15.15-15.30 Komunikat: „Benedykt XVI a liturgia bizantyjska” - mgr Maciej Dąbrowski, PWT we Wrocławiu

15.30-15.45 Komunikat: „Orientacja chrześcijańskiej świątyni w świetle nauczania Benedykta XVI” - mgr Janina Bokun, UMK w Toruniu

15.45-16.00 Komunikat: „Postawa klęcząca w liturgii w nauczaniu Benedykta XVI” - Paweł Caban, WSD Archidiecezji Częstochowskiej

Sala III A

14.30-15.00    Wykład: „Biskup i liturgia w eklezjologii komunii Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” - ks. dr Waldemar Bartocha, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15.00-15.15 Komunikat: „Natura prawdziwej reformy liturgicznej w myśli Josepha Ratzingera / Benedykta XVI” - mgr Paweł Szumski, Uniwersytet Szczeciński

15.15-15.30 Komunikat: „Benedykt XVI i nowy ruch liturgiczny” - mgr Jakub Woźniak, UMK w Toruniu

15.30-15.45 Komunikat: „Współczesna liturgia papieska w świetle tradycji: Cappella Papale i Benedykt XVI” - Bartłomiej Krzych, Uniwersytet Rzeszowski

15.45-16.00 Komunikat: „Wobec inkulturacji liturgii. Celebracje liturgiczne Benedykta XVI w Afryce w trakcie podróży apostolskich w 2009 i 2011 roku” - mgr Katarzyna Mich, UKSW w Warszawie

Sala 55

14.30-15.00 Wykład: „Ordo Rituum pro Ministerii Petrini Initio Romae Episcopi (2005): obrzędy inauguracji pontyfikatu Benedykta XVI” - ks. dr Krystian Kletkiewicz, Gdańskie Seminarium Duchowne

15.00-15.15 Komunikat: „Znaczenie sztuki w liturgii w ujęciu Benedykta XVI” - ks. mgr Zbigniew Łukasik, UMK w Toruniu

15.15-15.30 Komunikat: „Strój liturgiczny i pozaliturgiczny w papieskiej praxis Benedykta XVI” - ks. mgr Maciej Kępczyński, UMK w Toruniu

15.30-15.45 Komunikat: „Paliusz w liturgii papieskiej Benedykta XVI” - ks. mgr Paweł Szczęsny, UKSW w Warszawie              

15.45-16.00 Komunikat: „Liturgia papieska i protokół dyplomatyczny za pontyfikatu Benedykta XVI” - mgr Michał Mikołajczak, UMK w Toruniu 

11
październik
2016

XI Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę

6 listopada to ostani dzień zapisów

W dniach 18-19 listopada odbędzie się XI Ogólnopolska Pielgrzymka Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę – Tradiclaromontana 2016. Pielgrzymka jest dwudniowa, autokarowa, a jej organizatorem jest Fundacja Inicjatywa Włodowicka. Organizator zapewnia wszystkim pielgrzymom przejazd autokarowy, ubezpieczenie, nocleg w ośrodku rekolekcyjnym w bezpośredniej bliskości Jasnej Góry. W programie pielgrzymki m.in. Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kaplicy Cudownego Obrazu oraz w Bazylice Jasnogórskiej, Droga Krzyżowa, tradycyjne nabożeństwa, konferencje duchowe i spotkania formacyjne. Łączny koszt pielgrzymki (transport, ubezpieczenie, nocleg i  koszty organizacyjne) wynosi 125 zł. Zapisy w zakrystii po mszach.

 

5
październik
2016

15 października - Wielka Pokuta za wszystkie grzechy popełnione w Polsce

15 października - Wielka Pokuta za wszystkie grzechy popełnione w Polsce

Na Jasnej Górze w dniu 15 października, będzie miało miejsce wydarzenie modlitewne: Wielka Pokuta za wszystkie grzechy popełnione w Polsce. Większość z nas nie będzie w stanie w nim uczestniczyć udając się do Częstochowy. Wszystkich zapraszamy jednak do duchowej łączności i do podjęcia tego dnia postu i wspólnej modlitwy.

Naród Polski jest podzielony. Pośród nas dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie. Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi!

KOŚCIÓŁ NMP na PIASKU we WROCŁAWIU

Różaniec przed Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30, a po nim (w kaplicy zimowej) Msza Święta w rycie trydenckim.